Máxima mag zich koningin gaan noemen

Premier Kok gaat ervan uit dat een volgend kabinet prinses Máxima toestemming zal geven om de titel van koningin te dragen na de troonsbestijging van Willem-Alexander.

Volgens Kok ligt dat ,,zonder meer in de rede.'' Maar de premier hield eraan vast dat een definitief besluit daarover pas genomen wordt op het moment dat de troonsbestijging van Willem-Alexander aan de orde is.

Het is voor het eerst dat Kok zich zo expliciet uitspreekt over de toekomstige status van Máxima. Voorafgaand aan het debat, gisteren in de Tweede Kamer over de Wet lidmaatschap koninklijk huis, dreigde meerdere fracties Máxima's status als toekomstig koningin desnoods per amendement of motie af te dwingen. ,,Ik zie geen aanleiding om in negatieve zin een hypotheek te leggen op de toekomst'', zei Kok gisteren. ,,Premier Kok sprak voor het eerst over koningin Máxima'', stelde woordvoerder Van Middelkoop (ChristenUnie) vast na de uitlatingen van de premier.

Ook over Máxima's titulatuur als Prinses van Oranje-Nassau hield het kabinet voorafgaand aan het debat een slag om de arm. In de wet is die titel alleen voorbehouden aan de officiële troonopvolger. Maar Kok liet in het debat weten dat ook Máxima zich in de praktijk zo mag noemen. ,,Het maatschappelijk gebruik van die titel laat zich niet dicteren'', aldus Kok. ,,Alleen mag het niet verward worden met het toekennen van een functionele titel.''

PvdA-woordvoerder Rehwinkel noemde de manier waarop Kok zich uitliet over de titulatuur voor Máxima een ,,buitengewoon chique optreden. we hebben maar een troonopvolger, maar wel meerdere aanspreektitels. Na de troonwisseling zal Máxima koningin kunnen zijn. Dit is een einde van een discussie die lang geduurd heeft''.

CDA-woordvoerder Hillen, die een amendement had ingediend om Máxima de titel van koningin toe te kennen, liet na de woorden van Kok weten dat hij dat amendement introk. ,,Wat u daarover heeft gezegd biedt voldoende vertrouwen voor de toekomst'', aldus Hillen.

Een ander amendement, waarin de ministeriële verantwoordelijkheid voor leden van het koninklijk huis niet wordt ingeperkt, hield hij, hangende overleg met zijn fractie, staande. Kok had dat amendement eerder ontraden.

Andere fracties in de Kamer verweten het CDA destructief gedrag omdat daarmee het hart uit het wetsvoorstel zou worden gehaald. ,,Wees een man'', hield D66-woordvoerster Scheltema Hillen voor. ,,Als je de wet niet wil, stem dan tegen. Dat is beter dan dat rare, niet goed doordachte amendement.''

Woordvoerder Vendrik (GroenLinks) noemde het inperken van de ministeriële verantwoordelijkheid ,,een goede stap. Laat de koninklijke familie zoveel mogelijk in vrijheid van het leven genieten.''