`Legio-onderzoek Erasmus volstrekt ondeugdelijk'

Dexia Bank, het moederbedrijf van Legio Lease, noemt een recent onderzoek door de Erasmus Universiteit van Rotterdam (EUR) ,,volstrekt ondeugdelijk''. Legio Lease, dat consumenten laat beleggen met geleend geld, is in opspraak geraakt. Het bedrijf zou beleggers onvoldoende hebben gewezen op de gevaren van zijn producten en zou aandelentransacties vaak tegen ongunstige koersen hebben uitgevoerd. Deze week werd bekend dat toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), voorheen de STE, onderzoek gaat doen naar Legio Lease.

Het onderzoek van de Erasmus Universiteit, dat op 25 maart gepresenteerd werd in het televisieprogramma Radar, wees uit dat aankopen van Legio Lease tegen koersen werd gedaan die gemiddeld 65 procent boven de laagste koers van de handelsdag lagen. Bij verkopen gebeurde dat gemiddeld 68 procent onder de hoogste koers van de dag. Het onderzoek, dat gebaseerd is op 48 contracten van klanten van Legio Lease, rekent voor dat de kans dat het hier ,,toeval'' betreft minder dan 0,01 procent is.

Volgens Dexia Bank bevat het onderzoek rekenfouten en is het gebaseerd op ,,volledig onrealistische bied- en laatkoersen''. Bovendien is de steekproef volgens de bank te klein om wetenschappelijk verantwoorde conclusies te kunnen trekken. Dexia Bank overweegt juridische stappen tegen het televisieprogramma.

Een woordvoerder van de Rotterdamse universiteit stelt dat er niets mis is met de conclusies van het onderzoek. De studie betreft een stageverslag van een student van de EUR en is onder supervisie van een universitair hoofddocent uitgevoerd. De universiteit neemt geen afstand van het rapport. Wel distantieert de EUR zich van de toonzetting van het televisieprogramma. ,,De indruk is ontstaan dat kwade opzet een conclusie was van het onderzoek. Daar nemen wij bewust afstand van.''

Dexia Bank heeft een tegenonderzoek gedaan naar handelstransacties voor klanten van Legio Lease. Volgens de bank is het onderzoek ,,overgedaan'' met dezelfde methodiek, maar ,,gebaseerd op correcte berekeningen en aannames''. Daarnaast is de steekproef uitgebreid tot een ,,wetenschappelijk aantal waarnemingen''. Hieruit blijkt dat de koersen die aan klanten in rekening zijn gebracht ,,niet significant verschillen van de gemiddelde koersen van de betreffende handelsdagen''. Die zijn gelijk aan de gemiddelde koersen van de dagen waarop de transacties zijn uitgevoerd.

In Nederland hebben particulieren via de zogenoemde aandelenlease-producten naar schatting voor 3,5 miljard euro belegd. Legio is met een aandeel van 60 procent marktleider.