Kiesrecht

Gerard Marlet houdt bij nader inzien niet meer zo van kiezers: hij wil stoppen met referenda en het kiesrecht beperken (opiniepagina, 26 maart).

Zo'n suggestie heeft veel weg van een opportunistisch opzetje om ook wat publiciteit te krijgen dat zij dan zo. ,,De huidige maatschappij is op vele vlakken complexer geworden. Voor goed landsbestuur is vaak specialistische kennis nodig'', zegt Marlet. Zelfs iemand zonder specialistische kennis voelt wat er gaat komen: ,,Mensen zonder interesse in en kennis van politiek en beleid moeten juist worden ontmoedigd te gaan stemmen.

Dat kan bijvoorbeeld door het stemrecht te koppelen aan een verplicht toelatingsexamen, analoog aan de systematiek van het rijbewijs.'' Want, zegt Marlet: ,,Met zo'n beperkt electoraat zou de ster van Fortuyn veel minder rijzen. Zo kan worden voorkomen dat opportunisme ons land te gronde richt.''

De opkomst van Fortuyn maakt het dus noodzakelijk het kiesrecht te beperken. Anders gezegd: als er in de samenleving iets gebeurt wat Marlet niet bevalt, moeten de regels aangepast worden.

Zodat een elite, waar hijzelf uiteraard ook deel van uitmaakt, kan bepalen wat goed is voor het vulgus.