Invloed islam

Met groeiende interesse las ik het artikel van Mohammed Benzakour in NRC Handelsblad, 6 april, onder de kop `Moslims moeten hun geloof serieuzer nemen'. Het is een meeslepende litanie, echter vol van stereotiepe islamitische klachten, zoiets als: `Ze nemen ons toch niet serieus'.

Het valt mij op dat islamieten, ook in andere landen, ook in landen in het Midden-Oosten, graag kruipen in een slachtofferrol. Volgens mij hangt dit samen met het geloof in de koranteksten. Het zelfbeeld en de denkcultuur die daardoor is ontstaan moet dan

wel die van `slachtoffer in een vijandige omgeving zijn'. Als ik de koran lees raak ik ook gedeprimeerd.

In zijn artikel doet Benzakour daar nog een schepje bovenop, door gebeurtenissen buitenproportioneel uit te vergroten (,,gedoogde uitroeiing van de Palestijnen'' hoe men erover denkt, dat is toch volstrekt opruiende taal) en andere gebeurtenissen te bagatelliseren (,,Hamas, hamas, alle joden aan het gas'') kennelijk om zijn gelijk te bewijzen.

Gemakshalve laat hij dan bijna alle andere islamitische brandhaarden in de wereld, als in Afrika, Indonesië, Filippijnen, Algerije etc., buiten beschouwing.

Welk moslimland bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, de bakermat van Mohammed zou Benzakour willen noemen als voorbeeld voor moslims in Nederland ,,die hun geloof serieuzer moeten nemen'', om zich een samenleving voor te stellen, die zij ook hier te lande zouden moeten nastreven.

    • F. ter Velde