Haiku-dichter

Eindelijk een stuk over de onlangs overleden dichter W.J.van der Molen! (CS 5/4). Hier ben ik blij mee, want ik beschouw Van der Molen als een belangrijk en vernieuwend haiku-dichter. Alleen jammer dat de auteur van het artikel, Roel Bentz van den Berg, zich slechts voor het vroege werk van zijn oom interesseert en niet voor diens haiku. Want dan zou hij het blad Kortheidshalve (periodiek voor het korte gedicht), waar Van der Molen de oprichter, uitgever en redacteur was, wel eens hebben gelezen. En gemerkt hebben, dat juist Van der Molen er telkens en telkens weer op wees dat een goede haiku in de eerste plaats poëzie is (en dus geen zondagsvermaak voor taalfetisjisten):

,,Intussen blijft de hoop in de toekomst ertoe bij te dragen de kloof tussen poëzie en de haiku-poëzie te verkleinen.'' (KHH, juni 1999)

,,De duizenden korte verzen die ik in de afgelopen 20 jaar schreef, geven me per slot meer satisfactie dan de honderden gedichten van vroeger.'' (KHH, febr. 2000)

,,Niet de theorie bepaalt wat ik opschrijf; het enige van importantie is de daad van het vers.'' (KHH, juni ' 99 en juni 2000)

,,Een westerse haiku is een haiku als deze als poëzie wordt herkend. Een westerse haiku die hieraan niet voldoet maar wel tot in de finesses aan alle kunstjes van regelgeving beantwoordt, is zowel voor de westerling als de Japanner van geen betekenis...''(KHH, okt. 2000)