Haider di Rotterdam

In het artikel Haider di Rotterdam poetst imago op (8 april, pagina 3) zegt Pim Fortuyn ,,verbied het islamitisch onderwijs''. Fortuyn zei: ,,Het islamitisch onderwijs draagt ideeën uit die haaks staan op onze grondrechten. Verbied uitwassen in het islamitisch onderwijs. Die scholen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen die het ministerie van Onderwijs stelt.''