Gezamenlijke aanpak van crimineeltjes

De Nederlandse regering gaat samenwerken met Marokkaanse autoriteiten bij de aanpak van tweede-generatieprobleemjongeren.

Hierover is deze week overeenstemming bereikt tijdens een werkbezoek van staatssecretaris G. Ybema (Buitenlandse Handel) aan Marokko met de Marokkaanse minister van Justitie Omar Azziman.

De samenwerking gebeurt volgens Ybema met de stichting Hassan II, waarvan Azziman voorzitter is. Deze stichting houdt zich sinds 1991 bezig met steun aan Marokkanen in het buitenland. Tijdens zijn bezoek aan Marokko, samen met een delegatie Nederlandse bedrijven, werd Ybema naar eigen zeggen ,,aangenaam verrast'' door een brede belangstelling bij de autoriteiten voor de problemen met tweede-generatie-Marokkanen in Nederland. ,,Iedereen heeft het er in Marokko over'', aldus de staatssecretaris. ,,Men erkent de problemen, vindt dat het zo niet langer kan en voelt zich verantwoordelijk.''

Hoewel er nog geen concrete invulling bestaat van de samenwerking, is het voornemen dat de regering projecten in Nederland gaat steunen van de stichting Hassan II. Behalve juridische steun aan Marokkanen organiseert deze stichting onder meer vakantiekampen voor tweede-generatiejongeren van 9 tot 15 jaar oud in Marokko.

Volgens minister Azziman kan bij de aanpak onder meer gedacht worden aan een kennismaking met de Marokkaanse cultuur, waarvan de Marokkaanse jongeren in Nederland vaak een eenzijdig beeld hebben.

,,Veel van de problemen van drugs, delinquentie en asociaal gedrag vinden hun oorzaak in het feit dat tweede-generatiejongeren verloren raken tussen twee samenlevingen'', aldus de minister in een toelichting. ,,Als ze beter hun Marokkaanse wortels kennen, kunnen ze ook beter keuzes maken voor de toekomst.''

Volgens Azziman draagt dat bij aan een betere integratie van de tweede-generatie-Marokkanen. In het verleden is volgens Azziman door de Marokkaanse autoriteiten onvoldoende erkend dat emigratie een blijvend verschijnsel is. ,,Zo had Koning Hassan II grote reserves bij het geven van stemrecht aan Marokkanen in het buitenland. We hebben inmiddels begrepen dat de mensen wegblijven en niet meer terugkomen.''

Daarnaast meent de minister dat de tweede-generatiejongeren ook gewezen moeten worden op de grote verdiensten die zij voor Marokko kunnen hebben. ,,Ze hebben enorme mogelijkheden omdat ze twee culturen kennen. Uitwisseling kan erg positief zijn omdat zij op technisch en economisch gebied veel bijdragen kunnen leveren. Het gaat er niet alleen om hoe Marokko hen kan helpen, maar ook hoe zij Marokko kunnen helpen.'' Azziman erkent dat de stichting Hassan II op zijn zomerkampen problemen heeft gehad met tweede-generatiejongeren uit Nederland. Daarbij was onder meer sprake van onhandelbaar gedrag en diefstal uit de bagage van medevakantiegangers, een feit waarvan de minister op informele wijze zijn beklag deed bij Nederlandse diplomaten in Rabat. Volgens staatssecretaris Ybema zal het voorstel tot samenwerking volgende week worden voorgelegd aan minister Van Boxtel om verder te worden uitgewerkt.