Falend beleid Sharon 2

Wordt het geen tijd dat het Internationaal Gerechtshof van de Verenigde Naties te Den Haag een onderzoek instelt naar Sharon, en al zijn zittende regeringsdeelnemers, die het huidige beleid gedogen, en de militaire leiders die dit uitvoeren, dit alles onder het mom van `het zijn terroristen'! Deze woorden hoorden we onlangs van ene Miloševic! Terroristische aanslagen zijn niet goed te keuren, maar het moedwillig vernielen van infrastructuur en het moedwillig destabiliseren van grotendeels onschuldige mensen in hun leefomgeving is crimineel en in dit opzicht een misdaad tegen de mensenrechten.

Wat let onze regering c.q. Europese Unie (waarvan nu de nodige ontwikkelingsprojecten in flarden worden geschoten) tegen deze leiders van zo'n bewind om een officieel onderzoek te laten verzoeken bij het Internationaal Gerechtshof?