CPB: twee banen Schiphol kan binnen geluidsgrenzen

Luchthaven Schiphol kan binnen de huidige geluidsnormen worden uitgebreid met twee nieuwe start- en landingsbanen. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in de studie `Gevolgen van uitbreiding Schiphol; een kengetallen kosten-batenanalyse', die werd verricht in opdracht van de Programmadirectie Ontwikkeling Nationale Luchthaven.

Volgens het CPB heeft de uitbreiding van Schiphol met één of twee extra banen gunstige effecten op de economie. ,,De grootste voordelen doen zich voor bij de brede groep van Nederlandse passagiers die van de luchthaven gebruik maken'', aldus het CPB. De negatieve gevolgen voor de nabije omgeving van de luchthaven zijn volgens de onderzoekers tegen ,,relatief lage kosten te vermijden of te compenseren''. Bovendien zijn die kosten lager dan de winst die de extra banen oplevert.

De banen waar de CPB-studie betrekking op heeft, zijn een zesde noord-zuidbaan die parallel aan de nog in gebruik te nemen vijfde baan zou moeten liggen. Een andere mogelijkheid is die zesde baan als oost-westbaan aan te leggen.

De zevende baan zou volgens de CPB-studie een combinatie van de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan kunnen worden. Over die vijfde baan wordt zowel door de partijen in de Tweede- als in de Eerste Kamer nog gediscussieerd. Minister Netelenbos (Verkeer) heeft de senaat onlangs met klem verzocht haast te maken met de behandeling van de nieuwe luchtvaartwet, om Schiphol de mogelijkheid te bieden deze vijfde baan begin volgend jaar ook werkelijk in gebruik te nemen. Vooralsnog willen de meeste fracties in de senaat extra advies hierover van de Raad van State. Dat zou een vertraging van minimaal een jaar opleveren. Volgende week dinsdag neemt de Eerste Kamer een besluit over afhandeling van de wet.

De voordelen van extra banen raken vooral de Nederlandse passagiers, zegt het CPB: ,,Kwaliteitsverbetering, zoals meer bestemmingen en frequenties en lagere ticketprijzen''.de verwachte banen overtreffen de kosten ruimschoots. Uitbreiding van Schiphol heeft volgens het CPB ingrijpende gevolgen voor de omgeving.