Commerciële klinieken

Ten onrechte schrijft G. Vierhout-Vogelaar in NRC Handelsblad van 4 april dat ik de lezers verkeerd heb voorgelicht door mijn stelling dat ,,thans in Nederland geen commerciële ziekenhuizen mogen worden geëxploiteerd en dat ziekenfondsen de zorg verleend door commerciële klinieken niet mogen vergoeden''.

Vierhout-Vogelaar ziet over het hoofd dat een van de voorwaarden voor een vergunning voor een Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) is dat de kliniek niet-commerciëel is, dat wil zeggen niet-op-winst-gericht. Volgens de huidige wet- en regelgeving bestaan commerciële ZBC's dus niet. Tot de categorie `commerciële klinieken' behoren thans inderdaad alleen de privé-klinieken die zich uitsluitend bezighouden met zorg in het derde compartiment. In tegenstelling tot hetgeen Vierhout-Vogelaar suggereert zijn deze privé-klinieken geen ziekenhuizen, althans niet in de zin van de Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV).

Conform mijn stelling is de exploitatie van commerciële ziekenhuizen thans in Nederland verboden op grond van de WZV. En zorg in het derde compartiment, zoals verleend door bijvoorbeeld commerciële klinieken, valt buiten het ziekenfondspakket en mag op basis van de Ziekenfondswet niet door ziekenfondsen worden vergoed.