Analist met korrel zout

Zakenbanken hoeven geen onafhankelijke onderzoeksafdeling te hebben.

Echt niet? Hebben de onthullingen uit het dotcom-tijdperk en uit de Enron-affaire over het laakbare gedrag van een aantal analisten, die zich willens en wetens lieten misbruiken door hun collega's van de verkoopafdelingen, dan niet aangetoond hoe belangrijk het is om de research van zakenbanken nog onafhankelijker te maken?

Niet helemaal. De onthullingen hebben inderdaad de zwakheden van het huidige systeem blootgelegd. Maar het is misschien geen gek idee om die research – althans, de research die wordt uitgevoerd in opdracht van de verkoopafdelingen van zakenbanken – juist minder onafhankelijk te maken. Het echte probleem van het huidige systeem is niet zozeer het gebrek aan onafhankelijkheid, als wel de schijn van een volledige onafhankelijkheid die in feite niet bestaat. De oplossing zou dus kunnen zijn dat de verkoopafdelingen hun eigen analisten onderzoek laten verrichten in de aanloop naar een beursgang. Dat onderzoek moet zich uiteraard wel op de feiten richten. Maar dan zou niemand kunnen denken dat het geen deel uitmaakt van het verkoopproces. Iedere aanbeveling – zo die al nodig zou zijn – moet dan met een korreltje zout worden genomen.

Maar hebben beleggers dan geen behoefte aan onafhankelijk onderzoek? Natuurlijk wel, maar dat hoeven ze niet te krijgen van de zakenbanken die hen de aandelen proberen te verkopen. Institutionele beleggers kunnen hun research in eigen huis verrichten, op basis van de feitelijke gegevens die ze van de zakenbanken ontvangen. Ze kunnen zich ook verlaten op gespecialiseerde firma's of op het onderzoek dat verricht wordt door zakenbanken die geen deel uitmaken van het syndicaat dat een beursgang begeleidt.

De toezichthouders willen de research-afdelingen van zakenbaken met nieuwe regelgeving aan banden leggen. Maar als de bedrijfstak slim is, zorgt zij uit eigen beweging voor veranderingen. Het is beter om het beestje gewoon bij de naam noemen.

Onder redactie van Hugo Dixon.

Voor meer commentaar: zie www.breakingviews.com.

Vertaling Menno Grootveld.