Vakbond wil onderzoek OM naar Couzy

De FNV-bond voor militairen AFMP wil dat het openbaar ministerie onderzoekt of strafrechtelijke vervolging mogelijk is van voormalig bevelhebber Couzy en de rest van de landmachttop in 1995, voor hun optreden met betrekking tot `Srebrenica'.

Dat heeft AFMP-voorzitter T. Heerts gisteren gezegd in reactie op het NIOD-rapport. Heerts noemde in het tv-programma Nova als aanleiding tot zo'n onderzoek dat de voormalige landmachttop volgens het rapport ,,willens en wetens de waarheidsvinding heeft belemmerd'. Met name Couzy heeft volgens de bond zijn persoonlijke archief vernietigd ,,ondanks het feit dat hij wist hoe belangrijk deze informatie was en is'. Volgens de bond heeft de voormalige landmachttop met zijn optreden ,,bewust veel schade berokkend aan de Dutchbat-militairen'.

Ook de CNV-defensievakbond ACOM wil dat de conclusies van het NIOD gevolgen hebben voor de landmachttop. ACOM-voorzitter W. Van der Linden zei ,,geschokt' te zijn dat de landmachttop door informatie achter te houden Dutchbat met de verwijten ,,opgezadeld' heeft. AFMP, ACOM en de Vakbond voor Defensiepersoneel VBM/NOV willen dat in Den Haag de politieke verantwoordelijkheid voor Srebrenica wordt genomen. Volgens de AFMP moet er een parlementaire enquête komen. VBM/NOV-voorzitter J. Debie, houdt het erop dat er ,,nog wel wat appeltjes te schillen' blijven over ,,de politieke verantwoordelijkheid voor het drama van Srebrenica'.

De vakbonden concluderen dat volgens het rapport de manschappen van Dutchbat zelf ,,niets te verwijten' is. De AFMP meent dat het overgrote deel van de Dutchbatters geen blaam treft. Dutchbat-commandant T. Karremans zei gisteren in het NOS-journaal zich ,,persoonlijk absoluut niet gerehabiliteerd' te voelen door het rapport. Hij hoopt dat Dutchbat zelf ,,ooit' van alle blaam wordt gezuiverd, maar zei dat niet te verwachten. Over de rol van de landmachttop en het optreden van Couzy zei hij ,,wel het gevoel' te hebben dat er ,,eerder en meer duidelijkheid geschapen had mogen worden'.

De Lijst Pim Fortuyn sloot zich vanmorgen aan bij een meerderheid in de Tweede Kamer die een parlementaire enquête wil. Volgens LPF moet het voortouw daarbij moeten worden genomen door de Eerste Kamer, omdat van een oordeel van de Tweede Kamer over zichzelf niets moeten worden verwacht, aldus een woordvoerder. De SP en LPF zelf zouden op uitnodiging van de Eerste Kamer wel met Tweede-Kamerleden kunnen deelnemen aan een enquêtecommissie.