Staking in Venezuela `voor onbepaalde tijd'

Duizenden stakers in Venezuela zijn gisteren voor de tweede opeenvolgende dag de straat opgegaan om te protesteren tegen het aanblijven van president Hugo Chávez. De organisatoren van de landelijke staking hebben gezegd het protest voor onbepaalde tijd voort te zetten. Ook hebben zich twee generaal uitgesproken tegen de president.

De anti-Chávez protesten begonnen deze week in alle hevigheid nadat verschillende vakbonden en het bedrijfsleven in het land voor de tweede keer binnen korte tijd de handen ineen sloegen en opriepen tot een landelijke staking. Aanleiding is de omstreden beslissing van Chávez vijf bondgenoten te benoemen in het bestuur van de staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela. Maar in heel Venezuela bestaat al lang grote onvrede over het linkse en uiterst grillige beleid van de president.

Nu de protesten mogelijk voor onbepaalde tijd zullen aanhouden dreigt de situatie in het land volledig uit de hand te lopen. De Venezolaanse autoriteiten hebben voor het eerst toegegeven dat 's lands olieproductie er hinder door ondervindt. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves buiten het Midden-Oosten en voorziet in vijftien procent van de Amerikaanse vraag naar olie.

Ook binnen het Venezolaanse leger bestaat steeds meer kritiek. In een rechtstreeks uitgezonden televisieoptreden noemde brigade-generaal Néstor González Chávez ,,een leugenachtige verrader'' die moet aftreden. ,,We zijn een waardig land dat een betere persoon verdient dan jij,'' aldus González. Hij deed de suggestie dat mogelijk het hele leger zich tegen Chávez zal keren.

Een andere generaal, Rafael Damiani, heeft zich in bedekte termen bij González aangesloten en het leger opgeroepen niet tegen de demonstranten op te treden.