Oxfam: EU obstakel voor eerlijke handel'

De Europese Unie maakt zich van de grote handelsblokken het meest schuldig aan het hanteren van dubbele standaards ten aanzien van producten van de eigen markt en die van ontwikkelingslanden. Dit stelt Oxfam International, een groep van ontwikkelingshulporganisaties waarvan de Nederlandse Novib deel uitmaakt. De conclusie staat in het rapport `Meten met twee maten' waarmee Oxfam vandaag de drie jaar durende internationale campagne Make Trade Fair begint om een eerlijk wereldhandel af te dwingen. Met de campagne hoopt Oxfam invloed uit te oefenen op de besprekingen tussen lidstaten van de Wereldhandelsorganisatie die in 2005 moeten leiden tot het besluiten van de zogenoemde Doha-ronde van handelsliberalisering.

Oxfam hekelt in het rapport de huidige wereldhandelspraktijk, waarbij interne subsidies, een strikt octrooirecht en fluctuerende grondstoffenprijzen het ontwikkelingslanden te moeilijk maken om te profiteren van globalisering.

Oneerlijke handel kost ontwikkelingslanden volgens Oxfam jaarlijks 100 miljard dollar, en dat is tweemaal zoveel als zij aan onwikkelingshulp ontvangen. Als zij samen een procentpunt meer marktaandeel van de wereldhandel zouden krijgen, zouden 128 miljoen mensen de armoedegrens van 1 dollar per dag duurzaam ontstijgen. Rijke landen spenderen per dag 1 miljard dollar aan landbouwsubidies, berekende Oxfam.

De organisatie stelt voor de WTO meer te democratiseren en arme landen een grotere stem te geven. Ook pleit Oxfam onder meer voor een stop op landbouwexportsubsidies, stabilisering van grondstoffenprijzen en octrooiregels die toestaan dat ontwikkelingslanden zich technologie en medicijnen beter kunnen permitteren.

wereldhandel: pagina 17