Overheid ontsloeg `klokkenluider'

De Regionale Economische Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg (REO) heeft eind vorig jaar twee ambtenaren ontslagen die belastende informatie over hun directeur naar buiten wilden brengen. De directeur zou zich schuldig gemaakt hebben aan vriendjespolitiek, overtreding van aanbestedingsregels, eigenmachtig optreden en mismanagement.

Dit bleek gisteren in een beroepsprocedure voor de bestuursrechter in Roermond, aangespannen door een van de twee ontslagen medewerkers. REO is een overheidsvennootschap die in 1998 door gemeenten in Midden-Limburg is opgericht om bedrijventerreinen te beheren.

Volgens de advocaten van de ontslagen ambtenaar A. Stoffers weigerde de raad van commissarissen van REO de beschuldigingen over de directeur onafhankelijk te onderzoeken. De ambtenaren hadden in januari 2001 de misstanden eerst gemeld bij de voormalig secretaris van de raad van commissarissen. Beiden wilden de aandeelhouders van REO, enkele gemeenten, informeren over de gang van zaken. De voormalig secretaris adviseerde echter om de hiërarchische weg te bewandelen, waarna beiden naar de raad van commissarissen stapten.

De twee medewerkers beschuldigden hun directeur van het bevoordelen van een aannemer. Hij had mondeling een bouwopdracht van 650.000 gulden aan de aannemer gegund, zonder aanbesteding en zonder dat hij meer offertes had gevraagd. Dat was bij de oprichting van REO wel afgesproken. Kort daarvoor had de directeur privé bouwgrond gekocht van de aannemer.

Volgens de advocaten van de ontslagen ambtenaar hadden de commissarissen nooit de bedoeling om de beschuldigingen serieus te onderzoeken. De commissarissen lieten hun huisaccountant onderzoek doen. Die meldde dat de beschuldigingen onjuist waren. ,,De huisaccountant was niet onafhankelijk, paste geen hoor en wederhoor toe en onderzocht belastende stukken niet'', aldus een van de advocaten.

Met instemming van de commissarissen, onder wie een bankdirecteur en een oud-burgemeester, spande de beschuldigde directeur een ontslagprocedure aan tegen beide ambtenaren. Een van hen trof een schikking, de tweede ging in beroep. De advocaat: ,,De klokkenluider is niet op de schouder geslagen maar opgeknoopt.''

De ontslagen ambtenaar Stoffers is geen klokkenluider, voerde de advocaat van REO aan: ,,Ze handelde uit eigenbelang omdat ze gepasseerd was bij een benoeming. Daarna kwam ze op onbetamelijke wijze met onjuiste aantijgingen.''

De directeur kwam in zijn vorige functie als hoofd afdeling financiën van de gemeente Roermond al in opspraak. In 1996 was hij samen met de toenmalig burgemeester van Kessel betrokken bij een fraudezaak. Directeur en burgemeester voorkwamen vervolging door te schikken. De rechtbank doet over twaalf weken uitspraak.