Nieuw toezicht op tussenpersonen

De Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) wil het toezicht op tussenpersonen in de financiële sector onderbrengen bij de Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit FM). Het overlegorgaan van De Nederlandsche Bank, de Pensioen- en Verzekeringskamer en de Autoriteit FM hebben dit gisteren in een advies aan minister Zalm (Financiën) geschreven. Het advies om de controle onder te brengen bij de Autoriteit FM past in de wens van de financiële sector om het toezicht op bemiddeling zoveel mogelijk bij één toezichthouder te plaatsen.