Industrie zamelt afdankertjes in

De elektronica-industrie moet vanaf 2005 zelf gaan zorgen voor de verwerking van afgedankte apparatuur als koelkasten en computers. Dit heeft het Europees Parlement gisteren voorgesteld. Nederland mag zijn systeem van afvalbijdrages nog tien jaar laten voortbestaan, als het dat wil. De lidstaten van de EU moeten nog instemmen met het voorstel. Het parlement ging akkoord met een voorstel van de Duitse christen-democraat Florenz om de industrie te verplichten jaarlijks minimaal zes kilo afgedankte apparatuur per hoofd van de bevolking in te zamelen. Het Nederlandse bedrijf Philips verzette zich tevergeefs tegen het plan, maar kreeg wel gedaan dat er voorlopig geen terugname- of verwerkingsverplichting komt voor kapotte gloeilampen.