Frankrijk blij met NIOD-rapport

Het Franse ministerie van Defensie heeft met instemming kennisgenomen van het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) over de val van Srebrenica. Generaal Alain Raevel zei vanmorgen tijdens een persconferentie ,,verheugd' te zijn dat het NIOD concludeert dat er geen aanwijzingen zijn voor een geheime afspraak tussen de Franse VN-commandant Janvier en de Bosnisch-Servische generaal Mladic. Janvier zou, in ruil voor vrijlating van honderden gegijzelde VN-militairen, aan Mladic hebben beloofd geen luchtaanvallen meer uit te voeren. Vorig jaar concludeerde een meerderheid van een Franse parlementaire onderzoekscommissie ,,de overtuiging' te hebben dat er geen sprake is geweest van een dergelijke geheime afspraak. Een minderheid van de commissie liet echter aantekenen dat er evenmin aanwijzingen zijn dat een dergelijke afspraak níet is gemaakt.

Raevel wilde vanmorgen niet ingaan op de ,,beschuldiging van de Nederlandse onderzoekers' dat het departement geen medewerking heeft verleend aan het NIOD. Volgens de generaal was voor Frankrijk de zaak `Srebrenica' na het Franse rapport ,,gesloten'. ,,We kunnen niet eeuwig terugkomen op een voor ons pijnlijke kwestie.' Het Franse parlementslid Pierre Brana (Socialistische Partij), initiatiefnemer en lid van de parlementaire onderzoekscommissie, zegt in een reactie dat het NIOD-rapport zijn ,,verbazing en nieuwgierigheid' heeft gewekt.

,,Het verbaast me dat de Nederlandse onderzoekers het de Nederlandse regering aanrekenen meegedaan te hebben aan een vredesmissie die `ondoordacht en praktisch onuitvoerbaar' zou zijn geweest', aldus Brana. ,,Dat is niet waar. De val van Srebrenica had voorkomen kunnen worden. Er was immers de mogelijkheid om luchtaanvallen uit te voeren, iets waarvan men heeft afgezien. Dat is beleid geweest, geen kwestie van praktische onuitvoerbaarheid.'

Brana zegt ook verbaasd te zijn over de ,,kennelijke stelligheid' waarmee het NIOD Dutchbat vrijpleit. Het Franse rapport noemde het vorig jaar ,,een ernstig feit' dat het Nederlandse bataljon geen weerstand bood tegen de Bosnische Serviërs. ,,Wij denken dat een fermere houding op zijn minst een psychologisch effect zou hebben gehad op de Serviërs.'

Brana zegt zeer benieuwd te zijn naar de ,,bewijzen' die het NIOD heeft gevonden voor het niet-bestaan van een afspraak tussen Janvier en Mladic. ,,Wij zijn slechts politici, maar de Nederlandse onderzoekers zijn historici. Zij moeten dus iedere bewering kunnen staven.' Het gebrek aan medewerking van het Franse ministerie noemt Brana ,,in zekere zin logisch'. ,,Die medewerking hebben wij ook niet gehad.'