FNV en VNO-NCW wijzen CNV-plan af

De FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW zien voorlopig weinig in het plan van de CNV om een groot nieuw akkoord tussen sociale partners te sluiten met als doel de economie te versterken. MKB Nederland is enthousiaster.

CNV-voorzitter Doekle Terpstra wil ,,een sociaal contract'' sluiten waarin werkgeversorganisaties en vakcentrales hun gezamenlijke ambities voor de toekomst formuleren, zo verklaarde hij gisteren. Daarbij moet dan ook een nieuwkabinet worden betrokken. Terpstra hoopt dat zo'n akkoord dezelfde uitwerking zal krijgen als het Akkoord van Wassenaar van 1982 waarin afspraken werden gemaakt over loonmatiging en het scheppen van banen. Terpstra acht het zinloos weer over de lonen afspraken te maken. Wel wil hij over vergroting van arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipaties ambities afspreken.

De FNV vindt het pleidooi te vroeg komen. ,,Er zijn recent grote contracten gesloten over de WAO en de ziektewet. We willen eerst wel eens zien wat het kabinet daar mee doet'', zegt een FNV-woordvoerder. Zij wijst er ook op dat de werkgevers steeds meer beginnen te morrelen aan het akkoord dat is gesloten over flexwerkers. ,,Dat geeft ook weinig vertrouwen''.

VNO-NCW vindt het voorlopig voldoende dat binnen de Sociaal-Economische Raad ook getracht wordt over overeenstemming te bereiken over diverse thema's in het zogenoemde MLT-advies. Bovendien wil VNO-NCW alleen over een agenda voor de toekomst praten als daar ook de loonontwikkeling in wordt meegenomen.

Coördinator sociaal beleid A. van Delft van MKB Nederland zegt dat zijn organisatie positief tegenover de ideeën van Terpstra staat. ,,Maar hij moet niet proberen de grote stijging van de lonen weg te poetsen.'' Van Delft zegt wel over vergroting van arbeidsproductiviteit afspraken te willen maken. ,,Wij vinden dat prestatiebeloning daar onderdeel van moet zijn. Terpstra zal daarover dan wel zijn achterban moeten bewerken.''