EP: import producten uit Israël afremmen

Het Europees Parlement wil dat de handelsbetrekkingen van de Europese Unie met Israël worden opgeschort. Dit is vastgelegd in een motie die gisteren door een meerderheid van de Europarlementariërs is aanvaard.

Het Europees Parlement heeft geen zeggenschap over het associatieakkoord met Israël, waarin gunstige invoertarieven voor Israëlische producten zijn overeengekomen. Het akkoord verplicht Israël tot het respecteren van mensenrechten en democratische principes. Het akkoord voorziet in een politieke dialoog tussen de EU en Israël over zaken als mensenrechten.

Het Europees Parlement heeft met de motie steun verleend aan de oproep van de voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, om snel de zogenaamde associatieraad met vertegenwoordigers van de vijftien EU-lidstaten en van Israël bijeen te roepen. Deze bijeenkomst is pas voor het einde van dit jaar gepland. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU kunnen hierover tijdens een bijeenkomst maandag in Luxemburg beslissen.

De verwachting is niet dat de EU-ministers zullen voldoen aan de wens van het Europees Parlement om het associatieakkoord op te schorten. Zo'n maatregel vereist een eenstemmig besluit van de vijftien EU-lidstaten. Groot-Brittannië, Duitsland en Nederland zijn tegen het opleggen van sancties aan Israël. Een meerderheid van 269 Europarlementariërs wil door opschorting van het associatieakkoord Israël op de vingers tikken wegens het optreden in de Palestijnse gebieden. Tegen de motie stemden gisteren 208 Europarlementariërs, 22 onthielden zich van stemming.

Bij de christen-democratische/conservatieve combinatie van de Europese Volkspartij was veel verzet tegen de motie. Volgens fractievoorzitter Hans-Gert Pöttering was het voorstel ,,niet afgewogen'', omdat in de motie geen oproep aan Yasser Arafat was opgenomen om zelfmoordaanslagen duidelijk te veroordelen.

Premier José Maria Aznar van Spanje, momenteel roulerend voorzitter van de EU, zei vanmorgen voor de Spaanse radio dat de huidige missie van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Colin Powell, nog de enige hoop biedt op een staakt-het-vuren in het Midden-Oosten. Powell kreeg gisteren in Madrid van de EU, de Verenigde Naties en Rusland brede steun voor zijn bemiddelingspoging. ,,Het is de enige mogelijkheid die er op dit moment nog is'', aldus Aznar.

Het is volgens Aznar essentieel dat de Israëlische regering Powell toestemming geeft om de in Ramallah geïsoleerde Palestijnse leider Yasser Arafat te ontmoeten. Een weigering zou volgens Aznar uitdraaien op ,,een ernstige crisis tussen Israël en de Verenigde Staten''. De Spaanse premier vroeg vorige week zelf bij zijn Israëlische collega Ariel Sharon tevergeefs om belet bij Arafat.