`Dreigende desintegratie' bij telecomfonds Landis

Oplopende verliezen, een mislukte verkooptransactie en banken die hun kredieten intrekken. Voor de telecomdienstverlener Landis moet het ergste worden gevreesd.

Het doek lijkt te vallen voor de telecomdienstverlener Landis. Het Utrechtse bedrijf staat voor 146 miljoen euro in het krijt bij de banken, moet aanvullende middelen vinden om het huidige verlies te stelpen en zoekt ook nog naar middelen om de zo noodzakelijke herstructurering door te voeren.

,,De conclusie is dat de resterende waarde per aandeel bijzonder gering is'', stelt financieel analist V. Bareno van SNS Securities koel. ,,Tel daar de dreigende desintegratie van het bedrijf bij op. De negatieve signalen van de afgelopen dagen zorgen ervoor dat zowel klanten als toeleveranciers bijzonder schrikachtig zullen zijn. Ik heb geen idee waar de benodigde financiën vandaan moeten komen.''

Vorige maand werd de omvang van de problemen bij Landis (circa 2.800 medewerkers) eigenlijk al duidelijk. Het bedrijf maakte bekend dat de geplande verkoop van de distributie-activiteiten aan het Zuid-Afrikaanse Datatec niet doorging. En juist die activiteiten vormden tweederde (450 miljoen euro) van de omzet. Een boekenonderzoek deed de potentiële kopende partij terugdeinzen, hoewel bestuursvoorzitter Paul Kuiken de verslechterende marktsituatie de schuld gaf. ,,Wellicht ontdekten de kopers toen dat er massaal tegen dumpprijzen verkocht werd. De omzetcijfers blijven dan natuurlijk staan, maar het verlies wordt gigantisch'', aldus analist Bareno. ,,En als je onderhandelt met een kat in het nauw, dan kan je beter even afwachten.''

Met de geannuleerderde verkoop van de distributietak werd direct de presentatie van de jaarcijfers uitgesteld. Tot grote verbazing van de financiële markt, want de resultaten gingen over 2001 en niet over het lopende jaar. Van een geslaagde verkoop met terugwerkende kracht zou de balans flink opknappen en zou een boekwinst alsnog de verliezen in de tweede helft van 2001 kunnen terugbrengen.

Blijft de vraag waarom Landis vanochtend wel met resultaten kwam? Zonder uitzicht op de verkoop van de distributietak, zonder zicht op een akkoord met schuldeisers en banken. Vorige week nog maakte Landis bekend dat schuldeisers zich bereid hadden verklaard een deel van de schuld kwijt te schelden, maar grote leveranciers als Lucent en Novell ontkenden in de media vervolgens toezeggingen te hebben gedaan.

De banken, waaronder het Belgische KBC, hebben inmiddels alle financieringsovereenkomsten opgezegd, omdat het bedrijf te weinig eigen vermogen heeft. Een van de eisen van de banken was een solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) van 20 procent, maar mede door het verlies van 52 miljoen euro ligt dit percentage nu op 9 procent. Daarom is Landis nu gedwongen om te onderhandelen over een overbruggingsfinanciering die vanzelfsprekend veel slechtere voorwaarden kent. Of aandeelhouders als Dexia (Kempen), Achmea of Delta Lloyd hierin een rol willen spelen is onduidelijk. Het bedrijf volstaat met de mededeling dat op ,,zeer korte termijn'' meer kan worden gezegd. Volgens commissaris De La Haye wordt vanmiddag nog over het lot van Landis beslist.

Los van het korte persbericht van vanochtend is voor de buitenwereld nauwelijks duidelijk wat zich afspeelt. Speculaties over een op handen zijnde uitstel van betaling, is alles wat rest. Ook de vakbonden weten nauwelijks iets over het lot van de meer dan duizend werknemers in Nederland. ,,In zijn overleg met de werknemers en vakbonden gedraagt het bedrijf zich vooroorlogs. We hebben wel eens met de directie gesproken, maar toen kregen we een briefje dat verder contact niet op prijs werd gesteld'', stelt FNV-bestuurder J.P. Veenhuizen. ,,Nu er voor bepaalde afdelingen geen werk is, heeft het bedrijf een dagelijkse meldingsplicht ingesteld. Wie verder dan 80 kilometer van zijn werk woont, moet één keer langskomen. Woon je dichterbij, dan moet je vaker komen.''

    • Erik van der Walle