De Twin Towers van Tytsjerksteradiel

Groot was de schrik toen het eerste katern van een 500 pagina's dikke jubileumuitgave van de Leeuwarder Courant onlangs van de persen rolde. Naast een foto van de brandende Twin Towers was een advertentie geplaatst van de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarop waren enkele torens te zien, waaronder de 114 meter hoge Achmeatoren in Leeuwarden van wijlen architect Abe Bonnema, waaromheen twee vliegtuigjes cirkelden. Tytsjerksteradiel wilde zich, als gemeente waar de Friese bouwmeester woonde en werkte, profileren als modern en hedendaags.

In de 1.350 gram wegende jubileumpil zijn van elk jaar, vanaf het oprichtingsjaar 1752 van de krant, een verhaal afgedrukt en een paar bijzondere feiten. Naast elke redactionele pagina staat een bijpassende advertentiepagina. ,,Maar deze combinatie zou de lachlust opwekken en dat vonden we niet kies'', aldus hoofdredacteur Rimmer Mulder.

,,Bovendien is het voor de adverteerder vervelend. Door stom toeval kwam die advertentie naast de pagina over het jaar 2001'', licht hij toe. ,,Als hij naast 1984 was terechtgekomen, was het niemand opgevallen.''

Het hele katern moest worden vernietigd in totaal 126.000 pagina's. De gemeente Tytsjerksteradiel paste de advertentie aan: er staan nu drie Bonnema-torens op en de vliegtuigjes zijn verdwenen. Voor de krant betekent het geen echte strop, zegt Mulder. ,,Gelukkig was het het eerste katern en niet het achtste, het laatste. Nu zijn we 16.000 euro kwijt aan papierkosten, maar op de totale begroting van ons hele jubileumproject van een half miljoen euro valt dat wel mee.''

De jubileumkrant wordt vanaf volgende week bij de abonnees bezorgd. De Leeuwarder Courant is met zijn 250 jaar de oudste krant in Nederland die nog onder dezelfde naam verschijnt.