College Amsterdam: PvdA, VVD en CDA

Amsterdam heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders, bestaande uit PvdA, VVD en CDA. GroenLinks maakt geen deel meer uit van het nieuwe college. De PvdA krijgt drie wethoudersposten, de VVD twee en het CDA een.

De drie partijen hebben de wethoudersposten op traditionele wijze verdeeld. De PvdA levert de wethouders voor de sociaal-culturele sector en ruimtelijke ordening. De VVD behoudt de financieel-economische portefeuilles en krijgt er verkeer bij. Voor het CDA resteert onder meer het Gemeentevervoerbedrijf. De enige vernieuwing is dat burgemeester Cohen een coördinerende rol zal spelen in het veiligheidsbeleid en ook het bestuurlijk stelsel onder zijn hoede zal nemen.

Eerder had hoofdstedelijk PvdA-leider Oudkerk gepleit voor een ingrijpender herschikking van de portefeuilles. Voor zichzelf had hij daarbij de post `sociale infrastructuur' in gedachten. Door de posten niet meer langs de klassieke lijnen der ambtelijke diensten te formeren hoopte hij de verkokering van de hoofdstedelijke bureaucratie te kunnen tegengaan.

Vorige week waren PvdA, VVD en CDA het al op hoofdlijnen eens geworden over een programakkoord. Dinsdagnacht werden de onderhandelingen afgerond. Om recht te doen aan de krachtsverhoudingen in de gemeenteraad blijft het college uit zes wethouders bestaan.

Rob Oudkerk wordt wethouder van sociale zaken en onderwijs. Hij zal de reorganisatie van de Sociale Dienst, die kampt met grote achterstanden en strafkortingen vanwege het rijk, tot een goed einde moeten brengen.

Hoewel Oudkerk zelf huisarts is, zal de portefeuille zorg worden beheerd door Hannah Belliot, voormalig `burgemeester' van de deelraad Zuidoost. Belliot, de eerste `zwarte' wethouder in de geschiedenis, wordt ook belast met cultuur en dus met de moeizame renovatie en nieuwbouw van het Stedelijk Museum.

Duco Stadig houdt de post ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, die hem, wegens het instorten van de bouwproductie, afgelopen vier jaar minder plezier heeft bezorgd. VVD-leider Geert Dales blijft op financiën en krijgt er economische zaken bij. Zijn partijgenoot Mark van der Horst, net als Belliot afkomstig uit het dagelijks bestuur van Zuidoost, wordt verantwoordelijk voor verkeer en vervoer en daarmee voor de `taxioorlog' en de aanleg van de nieuwe Noord-Zuidlijn van de metro. CDA-lijsttrekker Hester Maij, de jongste van het zestal, wordt belast met openbare ruimte en nutsbedrijven.