CAO-onderhandelingen

In uw hoofdcommentaar van 29 maart over de spanningen in de CAO-onderhandelingen, roept u een gevaarlijk beeld op: ,,de eisen van de bonden zijn beperkt, zeker gelet op de inflatie van tegen de 4 procent''. Wie dat ter rechtvaardiging van de looneis en het loonconflict naar voren brengt doet het gevaar van een loon-prijsspiraal (en verslechtering van concurrentiepositie en winstgevendheid) op nogal lauwe wijze als onvermijdelijk van de hand.

Voor de herinnering: in de jaren van Arie Groeneveld en Wim Kok heeft een loon-prijsspiraal ons land aan de rand van de afgrond gebracht. Het heeft 20 jaar geduurd alvorens (onder premier Kok) de situatie weer op orde was. Wie de redelijkheid van de looneisen verdedigt negeert de explosieve betekenis van de dure contracten die er het gevolg van zijn. Door deze dure contracten blijft de economie zitten met sterk verslechterde winstgevendheid (vooral in de exportsectoren) en blijft het vliegwiel van de inflatie op volle toeren draaien.

De dure contracten van nu zijn de brandstof voor de inflatie van volgend jaar. Nieuwe dure CAO's zijn dus nú al weer in de maak. Het zou verstandig zijn dit mechanisme stop te zetten. Om te voorkomen dat er méér dan de 100.000 werklozen die het Planbureau nu voorspelt bijkomen. Oplopende werkloosheid moet voor een vakbond toch een goede prikkel zijn om tot echte matiging op te roepen. Of delen FNV en CNV het cynisme van het vakbondslid die tijdens de stakingsdag zei: ,,ik staak nu voor hoger loon, zodat mijn uitkering tenminste hoger is als ik word ontslagen?'' Nederland stapt té gemakkelijk over de gevaren van een loon-prijsspiraal heen. Mogelijk zijn we te lang geen slecht nieuws meer gewend en speelt de euforie van het verleden ons parten. Ten onrechte. Natuurlijk, onderhandelen gebeurt in Nederland in bedrijven en bedrijfstakken, maar dat weerhoudt mij er niet van om alle partijen op te roepen zich echt bewust te zijn van de situatie en de schade te beperken.

Het is, vrij naar een bekende vakbondsslogan, tijd voor `Actie, snelle actie'.