Bush: leven is schepping, geen product

De Amerikaanse president Bush heeft gisteren opgeroepen tot een verbod op al het onderzoek naar het klonen van menselijke embryo's. Dat deed hij voorafgaand aan het Senaatsdebat over de kwestie.

,,Het leven is een schepping, niet een product'' (life is a creation, not a commodity), aldus Bush. Bush' pleidooi tegen klonen, ten overstaan van tweehonderd Congresleden, kerkelijke leiders, wetenschappers en patiënten was zijn krachtigste tot nu toe. ,,Wanneer wij het leven trachten te beschermen, moeten wij ook de menselijke waardigheid beschermen. Om die reden moet het klonen een halt worden toegeroepen, nog voordat het is begonnen'', zei Bush.

Bush, die een bekend tegenstander is van klonen, heeft gezegd dat alleen een volledig verbod ethisch verantwoord is. ,,Terwijl we zoeken naar hetgeen mogelijk is, dienen we ons altijd af te vragen of het ook juist is. Zelfs de meest oprechte doelstellingen rechtvaardigen niet alle manieren [waarop die zouden kunnen worden bereikt].''

De komende dagen buigt de Senaat zich over een omstreden wetsvoorstel waarover het Huis van Afgevaardigden vorig jaar al een oordeel heeft gegeven. Dat stemde toen voor een wet die menselijk klonen voor wetenschappelijke doeleinden tot een misdrijf maakt. De straf daarop zou een miljoen dollar of tien jaar cel zijn.

Vrijwel iedereen in de Senaat is tegen klonen wanneer het uitsluitende de reproductie van menselijke embryo's betreft, maar er bestaat meer steun voor zogenaamd therapeutisch klonen – de vorm van onderzoek die stamcellen van embryo's gebruikt voor de behandeling van ongeneeslijke zieken. Dergelijk onderzoek is zeer omstreden omdat het menselijke embryo doodgaat als de stamcellen eraan zijn onttrokken.

Vorig jaar kondigde Bush al aan dat hij het stamcelonderzoek met materiaal afkomstig van embryo's aan banden zou leggen. Bush besloot toen onderzoek te beperken tot zestig reeds bestaande embryonale stamcellijnen. Stamcelonderzoek, waarbij nieuwe embryo's gecreëerd worden of waarbij overgebleven embryo's van reageerbuisbevruchtingen gebruikt worden om nieuwe stamcellijnen uit te halen, kan niet langer met overheidssteun gedaan worden. Inmiddels is gebleken dat onderzoek met bestaande stamcellijnen weinig oplevert.

Het pleidooi van Bush komt tegemoet aan de anti-abortusbeweging die vindt dat er helemaal geen experimenten met menselijke embryo's mogen worden gedaan.