Antisemitisme

Het was een grote schok om aan de vooravond van de Dag ter herinnering aan de holocaust de strip `Fokke & Sukke' te zien op de achterpagina van de krant van 8 april. De strip laat het meest fundamentele en primitieve antisemitisme zien, gebaseerd op religieuze vooroordelen, dat te vinden is in anti-semitische kringen overal ter wereld.

De recente anti-semitische incidenten net over de grens met Nederland zenden ons iedere dag een `rode vlag' voor de gevaren wanneer je toestaat dat anti-semitische motieven deel gaan uitmaken van het debat over de huidige politieke situatie in het Midden-Oosten.

Het is betreurenswaardig dat de NRC, een zeer gerespecteerde Nederlandse krant, zich leent voor het verspreiden van dit soort boodschappen.