Wim Kok

Premier Kok heeft volgens het NIOD Srebrenica nimmer beschouwd als een onderwerp waarop hij bij uitstek regie moest uitoefenen, evenmin als zijn voorganger Lubbers in de eerste debatten over uitzending van troepen. Bij gedachtewisselingen in het kabinet ten tijde van de val van de enclave had de premier zowel aandacht voor de veiligheid van de Nederlandse troepen als voor de belangen van de vluchtelingen. Deze gedachtewisselingen waren echter zonder feitelijk gevolg: de Nederlandse commandant Karremans voerde de onderhandelingen met Mladic zelfstandig.