Van Boxtel wenst straf school die allochtoon weigert

Minister Van Boxtel (Integratie, D66) wenst bijzondere scholen, die allochtone kinderen weigeren, te korten op de vergoeding die zij van het rijk krijgen. ,,Als een school zijn bijdrage aan de integratie niet wil leveren, dan vervalt het recht op gelijke bekostiging'', aldus Van Boxtel gisteren op een verkiezingsbijeenkomst van D66 in Den Haag.

Van Boxtel liet dit keer in het midden of daarvoor in zijn ogen een wijziging nodig is van artikel 23 van de Grondwet, waarin de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs is gegarandeerd. Eerder op de dag was hij in de Tweede Kamer fel aangevallen door CDA en SGP omdat hij daar eerder wel voor had gepleit in een aantal regionale dagbladen. SGP-leider van der Vlies sprak van ,,een frontale aanval'' op het Nederlandse systeem van de vrijheid van onderwijs, dat schoolbesturen een cruciale rol geeft.

Van Boxtel vindt dat scholen niet van ouders mogen eisen volledig in te stemmen met de (religieuze) grondslag van een school. Hij meent dat uitspreken van ,,respect'' daarvoor ,,voldoende is om mee te mogen doen'', zei hij gisteravond.

Volgens Van Boxtel weigeren bijzondere scholen regelmatig allochtone leerlingen ,,omdat ze een taalachterstand hebben'' of ,,om een andere reden extra zorg en aandacht nodig hebben''.

In de Tweede Kamer gaf Van Boxtel gisteren voorbeelden van bijzondere scholen die in zijn ogen te weinig doen aan integratie. Hij noemde een school in Ede die met instemming van het stadsbestuur een quotum van maximaal 15 procent andersgezinden hanteert en een wethouder in Amersfoort die zich beklaagde over het gebrek aan medewerking van bijzondere scholen.

Van Boxtel onderstreepte dat hij zijn uitspraken heeft gedaan als ,,een van de kartrekkers'' van D66 voor de Kamerverkiezingen in mei, en niet als minister van Integratie. Hij wil in de volgende kabinetsperiode een debat over de positie van bijzondere scholen.

Van Boxtel kreeg voor zijn optreden steun van premier Kok. Hij wil in de aanloop naar de verkiezingen ,,kandidaten die ook lid zijn van de ministerraad'' niet tot stilte manen ,,over een zo geprononceerd onderwerp voor de toekomst,'' zei hij in de Kamer.

Minister Hermans (Onderwijs, VVD) zei nog voor de verkiezingen advies te verwachten van de Onderwijsraad over de interpretatie van artikel 23, inzake de vrijheid van scholen bij hun toelatingsbeleid. Hermans beloofde verder de Kamer binnenkort cijfers te sturen over scholen die allochtone kinderen weigeren.