PvdA stemt onder voorwaarde in met deelname aan JSF

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer stemt onder voorwaarden in met Nederlandse deelname aan de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter (JSF), het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat de F-16 moet opvolgen. Dat blijkt uit uitlatingen van het PvdA-Kamerlid Timmermans, woordvoerder inzake de JSF, gisteren na de wekelijkse fractievergadering.

De PvdA stelt voor haar toestemming, morgen in een Kamerdebat, de aanvullende voorwaarde dat de regering aangeeft hoe een `gat' van 84 miljoen euro dat volgens de PvdA in de kabinetsvoorstellen zit, wordt gedicht.

Ook stelt de PvdA als voorwaarde dat een volgend kabinet tot in 2003 moet kunnen besluiten van de aanschaf van het nieuwe gevechtsvliegtuig af te zien. Deze zogenoemde opt-out is al mogelijk op basis van de thans door het kabinet aan de Kamer voorgestelde beslissing.

Enkele PvdA-Kamerleden gaven gisteren in de fractie te kennen in ieder geval tégen Nederlandse deelname aan de JSF te zullen stemmen. Een dreigende crisis tussen de PvdA-fractie en de PvdA-ministers in het kabinet, die al met de JSF hadden ingestemd, lijkt na de vergadering echter voorkomen. In de Kamer zijn nu alleen D66, GroenLinks en SP tegen de Joint Strike Fighter.

De fractievergadering van de PvdA begon gisteren een uur later, door ingelast overleg tussen JSF-woordvoerder Timmermans, die zich eerder zeer kritisch had getoond over de JSF, en fractieleider Melkert, die voor steun aan het project pleitte.

Bij de ontwikkeling van de Joint Strike Fighter schiet de Nederlandse staat 857 miljoen euro voor, in ruil waarvoor de Nederlandse industrie miljardenorders in het vooruitzicht zijn gesteld tijdens de ontwikkeling van het vliegtuig.

De industrie betaalt een deel van het voorschot terug, de rest zou de staat onder andere moeten terugkrijgen door korting op de aanschaf van 85 JSF-gevechtsvliegtuigen. De aankoopbeslissing zou formeel pas in 2008 moeten volgen.

Verscheidene prominente PvdAers hebben kritiek geuit op de manier waarop Melkert dit dossier door de fractie heeft geloodst. [Vervolg JSF: pagina 7]

JSF

Kritiek op Melkert

[Vervolg van pagina 1] Zonder zelf een duidelijk standpunt in te nemen, heeft PvdA-fractieleider Melkert maandenlang woordvoerder Timmermans laten begaan met het formuleren van kritiek op het Joint Strike Fighter-project waarbij gaandeweg meer PvdA-Kamerleden zich aansloten.

Ook vanuit de partij kwam verzet, in de vorm van een afwijzend advies op 9 maart van het Politiek Forum (het `partijparlement') van de PvdA. Partijvoorzitter Koole, gisteren bij het fractieberaad aanwezig, toonde zich weinig ingenomen met de wijze waarop Melkert, ter wille van de steun aan het kabinet, de kwestie JSF had `gemanaged''. Ook Van Nieuwenhoven, Kamervoorzitter en nummer twee op de PvdA-kandidatenlijst bij de verkiezingen, uitte in de vergadering kritiek op Melkert.

Vorige week was de critici in de PvdA-fractie, waaronder toen nog woordvoerder Timmermans, al te kennen gegeven dat een eventuele afwijzing van de JSF zeer schadelijk zou zijn voor het aanzien van premier Kok, en daarmee van dat van de partij.

Toen de vergadering gisteren begon, bleken Timmermans en Melkert op één lijn te zitten en stemden zij beiden in.

www.nrc.nl: dossier JSF