Peper niet vervolgd

Oud-burgemeester Peper wordt definitief niet vervolgd voor onrechtmatig declaratiegedrag tijdens zijn ambtsperiode in Rotterdam. Het Gerechtshof in Den Haag heeft drie strafklachten tegen het besluit van het openbaar ministerie in Breda om hem niet te vervolgen niet ontvankelijk verklaard.

De klagers, een gerechtstolk, het Rotterdamse gemeenteraadslid Kneepkens en ex-burgemeester Van Poppel van het voormalige Bergeijk, zijn volgens het Gerechtshof onvoldoende `direct belanghebbend' om een dergelijke procedure te voeren. Met die beslissing kwam het Gerechtshof niet toe aan inhoudelijke behandeling van de strafklachten.

Het strafrechtelijk onderzoek tegen Peper leverde indertijd volgens het openbaar ministerie voldoende bewijs op voor onwettig declaratiegedrag voor een bedrag van 7.500 gulden. Het OM besloot toch tot onvoorwaardelijk sepot omdat de overtredingen te oud en te beperkt waren om tot vervolging over te gaan.

Het strafrechtelijk onderzoek volgde nadat het accountantsbureau KPMG in opdracht van de gemeenteraad onderzoek had gedaan naar onoorbaar declaratiegedrag door Peper en andere leden van het college van B en W. Peper betaalde de onwettig gedeclareerde 7.500 gulden terug aan Rotterdam.