Ondermijning van asielbeleid

Maatregelen die het rijk neemt om het asielbeleid efficiënter te laten verlopen en om de aanwezigheid van 'ongewenste' en illegale migranten op het Nederlandse grondgebied te ontmoedigen worden teniet gedaan door lokale initiatieven. Dat stelt onderzoekers van de Erasmus Universiteit Rotterdam in een rapport dat vandaag is gepresenteerd. Vreemdelingen zonder verblijfsstatus kunnen voor opvang terecht bij talloze instellingen. Zo telt Den Haag meer dan 25 instellingen en particuliere initiatieven die illegale vreemdelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers bijstaan.