Kamer voor bijdrage inburgering partner

Een meerderheid in de Tweede Kamer stemt in met het voorstel van minister Van Boxtel (Grotesteden- en integratiebeleid) om mensen die hun partner uit een niet EG-land willen laten overkomen een financiële bijdrage te laten betalen voor de verplichte inburgeringscursus. Maar of dat in de vorm van een een borgsom van 3.300 euro moet, zoals Van Boxtel voorstelt, is nog maar de vraag.

De Tweede Kamer overlegde vandaag met Van Boxtel over dit principe. Van de hier wonende Turken en Marokkanen haalt naar schatting nog steeds 75 procent hun bruid of bruidegom uit het land van herkomst. Met de borgsom, die wordt teruggestort zodra de cursus met goed gevolg is afgerond, wil van Boxtel nieuwkomers prikkelen om in Nederland in te burgeren. Tussen de 15 en 20 procent van de immigranten maakt de inburgeringscursus nu niet af. Overigens spreekt ook 60 procent van de mensen die de cursus wel doorlopen nog steeds onvoldoende Nederlands om zich op de arbeidsmarkt te redden.

De VVD vindt dat partners uit een niet-Europees land pas een verblijfsvergunning in Nederland moeten krijgen als ze de inburgeringscursus hebben doorlopen. Bovendien moeten ze het totale lesgeld (6.600 euro) in eerste instantie zelf betalen. De helft ervan krijgen ze terug zodra de inburgering met succes is afgerond. Deze maatregelen maken deel uit van een plan van de VVD om de eisen voor gezinshereniging en gezinsvorming aan te scherpen. ,,We willen af van de grote mate van vrijblijvend bij inburgering'', aldus Rijpstra (VVD). De PvdA vindt dat een borgsom niet appelleert aan de verantwoordelijkheid van de nieuwkomers zelf om in Nederland in te burgeren. Het kamerlid Belinfante: ''Je zou juist een premie in het vooruitzicht moeten stellen voor mensen die zich serieus voorbereiden op hun migratie, door bijvoorbeeld al taallessen te volgen voordat ze hier komen.''

GroenLinks ziet geen enkele heil in het plan van Van Boxtel. Halsema: ,,Liefde is geen financiële transactie.'' Volgens het Kamerlid moeten er geen sancties vooraf op inburgering worden opgelegd. Het CDA wil dat de inburgering al begint in het land van herkomst.