Jorritsma zet privatisering energie door

Minister Jorritsma (Economische Zaken, VVD) gaat tegen de wens van een Kamermeerderheid door met het verlenen van toestemming voor de privatisering van regionale energiebedrijven.

Volgens Jorritsma is het juridisch onmogelijk tegemoet te komen aan de wens van de Kamer. Jorritsma stemde afgelopen donderdag in met de verkoop van aandelen van het Brabantse energiebedrijf Obragas aan het Duitse RWE Gas AG. De Kamer is echter al enige tijd in debat over aanpassing van de regels voor verkoop van aandelen van energiebedrijven aan derden. Een ander Brabants bedrijf, Intergas, heeft afgelopen vrijdag ook een verzoek tot privatisering ingediend.

De PvdA'er Crone, gesteund door CDA, D66 en GroenLinks, droeg de minister gisteren op per direct te stoppen met de toetsing van privatiseringsverzoeken. Crone wil eerst de beleidsregels aanpassen op basis waarvan Jorritsma die toets uitvoert. Crone, en met hem D66 en GroenLinks, wil niet dat nieuwe aandeelhouders van de regionale energiebedrijven zeggenschap krijgen over het netwerk van elektriciteits- en gasleidingen.

Kamer en regering vinden dat het liberaliseren van de energiemarkt alleen kan als de exploitatie van dat leidingennetwerk wordt losgekoppeld van de levering van energie.

Omdat het rendement op het netwerk per definitie laag is, kan een concern als het Duitse RWE besluiten hierin nauwelijks te investeren, zodat in het ergste geval de leveringszekerheid in gevaar komt. Daarom is vastgelegd dat slechts 49 procent van de aandelen van het netwerkbedrijf geprivatiseerd kan worden.

Volgens Crone is dat onvoldoende waarborg. Het energieconcern kan volgens hem nog altijd de directeur van het netwerkbedrijf onder zware druk zetten om niet te investeren in de kwaliteit van de leidingen. Crone wil daarom dat het moederbedrijf (in dit geval RWE) slechts in overleg met de minister tot ontslag van de directeur van de dochter (hier: Obragas) kan overgaan.

De minister was zichtbaar ontstemd door de tournure van de Kamer. Zij hield staande dat de Kamer haar nog geen half jaar geleden heeft opgedragen privatiseringsverzoeken te toetsen aan de hand van de beleidsregels en pleitte voor consistentie in het beleid. ,,Ik kan niet iedere week de regels aanpassen, ik ben voor een betrouwbare overheid'', stelde zij. ,,We leven hier niet in een bananenrepubliek.''

Volgens Jorritsma is zij verplicht ieder verzoek tot privatisering te toetsen ,,totdat er nieuwe regels in het Staatsblad zijn gepubliceerd''. ,,Anders krijgen we claims.''

Naar verwachting zal Jorritsma de Tweede Kamer begin volgende week laten weten dat zij niet bereid is de motie uit te voeren. Crone zegt nadrukkelijk de mogelijkheid open te houden dan alsnog met een motie van afkeuring te komen. Ook bezint hij zich op ,,andere manieren'' om de privatisering alsnog te bevriezen.