J. A. van Kemenade

Het NIOD velt een hard oordeel over J. A. van Kemenade, oud-commissaris van de koningin in Noord-Holland. Van Kemenade oordeelde in zijn onderzoek `Omtrent Srebrenica' dat er geen sprake was van een `doofpot' bij Defensie. Volgens het NIOD stond zijn onderzoek echter ,,niet in eerste plaats in dienst van zogenoemde waarheidsvinding'', maar ging het om een ,,politiek-bestuurlijk probleem dat om een acute oplossing vroeg.'' Een politiek rapport dus, waarin aanwijzingen voor het achterhouden van informatie ,,op zijn minst tot een grotere argwaan hadden kunnen leiden''.