Hans Couzy

Het NIOD velt een hard oordeel over toenmalig bevelhebber Hans Couzy. ,,De top van de Koninklijke Landmacht heeft, vanaf de eerste berichten van vluchtelingen in Tuzla over grootscheepse schendingen van mensenrechten, de mogelijkheid van waarneming door Dutchbat ver weggeschoven. Dit uit onzekerheid over wat er was gebeurd en om het imago van Dutchbat en de landmacht te beschermen.'' De landmacht heeft ,,welbewust'' getracht misdragingen en fouten van Dutchbat achter te houden. Couzy ,,wilde dergelijke zaken (...) liever niet aan de grote klok hangen''.