Frank de Grave

Minister De Grave van Defensie besloot volgens het NIOD dat het heilloos zou zijn om langs dezelfde weg als zijn voorganger Voorhoeve voort te gaan: met steeds nieuwe onthullingen in de pers, politieke commotie, moeizame informatievergaring en lange brieven aan het parlement. De integriteit van de defensieorganisatie stond zodanig ter discussie dat krachtiger ingrijpen noodzakelijk was. Vandaar de opdracht aan de commissie-Van Kemenade. Na publicatie van dat rapport stond de integriteit van Defensie niet meer fundamenteel op het spel, volgens minister De Grave.