Europa wil ex-kolonies als partners

De Europese Unie wil nieuwe `economische partnerschappen' sluiten met ACP-landen (ex-kolonies in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Pacific) om de ontwikkeling en de integratie in de wereldeconomie van deze landen meer te bevorderen. Om de regionale integratie van de ACP-landen te bevorderen wil Europa het liefst met groepen landen apart akkoorden sluiten. De bestaande handelspreferenties, die ACP-landen een voorkeursbehandeling geven, moeten meer in overeenstemming komen met eisen van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en met de behoeften van de voormalige kolonies.

De Europese Commissarissen Lamy (Handel) en Nielson (Ontwikkelingssamenwerking) presenteerden gisteren hun voorstellen, waarover de lidstaten en het Europarlement zich nog moeten uitspreken. Bij het bestaande ACP-verdrag uit 2000 is al afgesproken dat er nieuwe afspraken over `partnerschap' moeten komen, die de integratie in de wereldeconomie en de concurrentiekracht moeten bevorderen.

Zuid-Afrika doet niet mee, omdat het een eigen handelsakkoord met de Europese Unie heeft. Cuba blijft er wegens mensenrechtenproblemen buiten.

Volgens Eurocommissaris Lamy ,,faalt'' de handelssamenwerking met de 78 ACP-landen. ,,Zij heeft noch de erosie van de handel noch de stagnatie van investeringen verhinderd'', aldus Lamy. Sinds de jaren zeventig daalde het EU-importaandeel uit de ACP-landen van 7 naar 4 procent. Lamy onderstreepte wel dat de EU het beter doet dan de VS: 67 procent van de Afrikaanse export gaat naar de EU en 27 procent naar de VS. De onderhandelingen moeten in september beginnen en uiterlijk in 2008 zijn afgerond.