CNV wil `sociaal contract'

Werkgevers en vakcentrales moeten een nieuw groot akkoord sluiten over hoe de Nederlandse economie versterkt kan worden.

Daarvoor pleit CNV-voorzitter Doekle Terpstra. Hij betitelt zijn idee als ,,een sociaal contract'' waarin werkgeversorganisaties en de vakcentrales hun gezamenlijke ambities formuleren voor de komende vier à vijf jaar jaar.

Terpstra hoopt dat zo'n akkoord dezelfde uitwerking zal hebben als het `Akkoord van Wassenaar' uit 1982, waarin afspraken werden gemaakt over loonmatiging in ruil voor het scheppen van banen. Een dergelijk `ruilakkoord' acht hij in deze tijd niet meer haalbaar.

Het sluiten van een `deal' tussen werkgevers en vakcentrales over loonmatiging heeft volgens Terpstra weinig zin. ,,Er is nu eenmaal grote krapte op de arbeidsmarkt. Als je de CAO-lonen kunstmatig laag houdt, gaan werkgevers elkaar nog meer dan nu overbieden met allerlei aanvullingen. Want zij doen er alles aan om goed personeel vast te houden, of juist binnen te halen.'' Vorige week nog pleitte directeur Henk Don van het Centraal Planbureau voor loonmatiging, omdat door de stijging van de lonen de Nederlandse concurrentiepositie verslechtert. Don zei dat ,,de bakens verzet'' moeten worden.

Terpstra is het met het laatste wel eens. Daarom pleit hij voor een breder sociaal akkoord waarin doelstellingen geformuleerd moeten worden over verbetering van de arbeidsproductiviteit, de arbeidsparticipatie, de innovatie en het onderwijs.

vraaggesprek: pagina 19