Arnhem stelt Vitesse onder curatele

De gemeente Arnhem benoemt zo snel mogelijk een budgetcommissie die nauw toezicht gaat houden op alle inkomsten en uitgaven van voetbalclub Vitesse.

Vitesse moet de commissie onder andere toestemming vragen voor de aan- en verkoop van spelers en voor het aangaan of verbreken van televisierechten.

Het scherpe financiële toezicht was een voorwaarde waaronder Arnhem Vitesse een lening van 5,4 miljoen euro wilde verstrekken. B en W van Arnhem en het bestuur van Vitesse hebben gisteren een overeenkomst voor de lening ondertekend. Volgens de partijen had Vitesse geen overlevingskansen meer als de lening, tegen een rente van 10 procent, niet verstrekt was.

De lening aan de club loopt tot juli 2003. Als Vitesse het geld dan niet heeft terugbetaald, heeft Arnhem het eerste pandrecht op opbrengsten uit de verkoop van spelers, televisie- en sponsorrechten. Gemeente en club hebben nog meer afspraken gemaakt om het geleende bedrag veilig te stellen, maar die blijven volgens de gemeente geheim omdat daarbij bedrijfsgegevens in het geding zijn.

Vitesse mag totdat de lening is terugbetaald geen zelfstandige uitgaven meer doen die boven de 50.000 euro uit gaan. De budgetcommissie krijgt elke maand een financieel overzicht.

De commissie moet ook goedkeuring verlenen aan het aangaan of verbreken van sponsorcontracten, aan verplichtingen tot het aankopen van spelers en aan de verkoop van spelers van wie de transferwaarde 25 procent lager zou uitvallen dan verwacht. Bovendien moet Vitesse toestemming vragen voor nieuwe verplichtingen op het gebied van financiering.

Vitesse had bedenktijd nodig om akkoord te gaan met de voorwaarden van de gemeente. De club kon echter niet anders dan instemmen, omdat de KNVB de licentie dreigde in te trekken.

Voor de Arnhemse politiek was een belangrijk argument om akkoord te gaan met de lening dat stadion Gelredome ook failliet zou gaan als Vitesse geen geld meer zou hebben. Vitesse is hoofdhuurder van het eveneens in moeilijkheden verkerende stadion. Het Arnhemse college vindt bovendien dat Vitesse een maatschappelijk belang heeft, aangezien de club voor veel Arnhemmers belangrijk is en bijdraagt aan het imago van de stad.

Verschillende Arnhemse politici vinden dat Vitesse de broekriem moet aanhalen nu de club om gemeenschapsgeld heeft moeten vragen. PvdA-fractievoorzitter W. Tiemesse zei gisteren dat Vitesse de ambities voorlopig naar beneden moet bijstellen. ,,Europees voetbal met alle kosten van dien moeten ze voorlopig maar vergeten. De club moet tevreden zijn met een plaatsje in de middenmoot van de competitie. Topvoetbal heeft Vitesse te veel geld gekost. Dat kan voorlopig niet meer.''