`Anti-Israël gevoel loopt over in antisemitisme'

In Israël constateert men in Europa een sterk antisemitisme sinds het uitbreken van de huidige intifadah. Als resultaat is in Israël sprake van sterke anti-Europese gevoelens.

,,We willen de droom niet opgeven dat de stichting van de staat Israël een einde zou maken aan het antisemitisme'', aldus professor Dina Porat, hoofd van het Roth-instituut voor de studie van hedendaags antisemitisme van de Tel-Avivse universiteit. ,,Het doet ons pijn te moeten bekennen dat deze droom niet in vervulling is gegaan'', liet zij er op volgen. Op een persconferentie deze week in Tel Aviv over de `golf van antisemitisme die over Europa gaat', concludeerde zij ook ,,de illusie te hebben opgegeven dat anti-Israël gezindheid en antisemitisme van elkaar verschillen. Beide verschijnselen lopen nu in elkaar over. Er is geen verschil in motivatie tussen aanvallen tegen Israël en joden''.

De onderzoekers van het Roth-instituut zijn op basis van gegevens over antisemitische incidenten tot de conclusie gekomen dat, zoals professor Porat het uitdrukte, ,,de huidige golf van antisemitisme begon bij het uitbreken van de tweede intifadah (eind september 2000)''. De rode draad van de persconferentie was dat de tweede Palestijnse intifadah in Europa het sluimerende klassieke antisemitisme weer op dreigende manier aan de oppervlakte heeft gebracht. Anti-Israël gezindheid is een excuus voor vulgair antisemitisme, zo luidt de these die door de onderzoekers naar het hedendaagse antisemitisme van het Roth-instituut werd verdedigd.

In 2001 werden door het Roth-instituut 228 gewelddaden tegen individuele joden, joods bezit en joodse instellingen zoals synagogen en scholen genoteerd. In vijftig gevallen kwamen joden in levensgevaar te verkeren. De overgrote meerderheid van deze incidenten deed zich voor in Groot-Brittannië, Frankrijk, België en Oost-Europese landen. In de VS werd in 2001 een vermindering van tien procent van antisemitische incidenten in vergelijking met 2000 waargenomen.

Arabieren en moslims in Europa zijn verantwoordelijk voor de meeste aanvallen tegen joden en joodse instellingen. Porat introduceerde daarvoor het begrip ,,nieuw antisemitisme''.

,,Het hoge niveau van antisemitisme eind 2000, na het uitbreken van de tweede intifadah, zette zich in 2001 voort. De opvallende toename van antisemitische activiteit in de afgelopen twee jaren contrasteert met een belangrijke vermindering ervan in de jaren 1995-1999'', staat er in een persbericht van de Tel-Avivse universiteit ter illustratie van het verband tussen de tweede intifadah en de krachtige opleving van antisemitisme.

Professor Porat wees op drie factoren die volgens haar de uitbarsting van antisemitisme in Europa verklaren: het afwentelen van Europees schuldgevoel over het koloniale verleden op Israëls bezettingspolitiek, de racismeconferentie in Durban, die ontaardde in een anti-Israëlisch en antisemitisch festival, en het op één lijn stellen van de nazivervolging van de joden met Israëls optreden tegen de Palestijnen. ,,Europa wil van de schaduw van de Holocaust af'', zei ze.

Dr Avi Becker, directeur-generaal van het Joodse Wereld Congres in Israël, stelde tijdens de persconferentie Europese regeringen verantwoordelijk voor de ,,opleving van antisemitisme tot een niveau zoals we sedert de Tweede Wereldoorlog niet hebben gezien''. Hij hekelde de zware kritiek in Europese regeringskringen op Israël, waardoor volgens hem het leven van Europese joden in gevaar wordt gebracht. ,,Joden staan bloot aan levensgevaarlijk terrorisme. Met een keppeltje op lopen is gevaarlijk, naar een kosjere slager gaan ook. Joodse ouders bedenken zich tweemaal alvorens hun kinderen naar joodse scholen te sturen'', zei hij. ,,Het klassieke antisemitisme in Europa steekt weer de kop op. Dat heeft niets te maken met het Israëlisch-Palestijnse conflict'', zei hij. Wegens de ,,noodtoestand'' heeft het Joods Wereld Congres besloten om op 22 april in Brussel een bijzondere bijeenkomst te beleggen om Europese regeringen onder druk te zetten het opzettende antisemitisme de kop in te drukken ,,voordat het te laat is''.

Anti-Europese gezindheid is deze dagen troef in de Israëlische media. In een hoofdartikel schreef de krant Ma'ariv gisteren, op dag van de herdenking van de Holocaust, dat het stuitend is dat Europese landen die bijna allemaal samenwerkten bij de slachting van de joden in het Hitler-tijdperk, voorop lopen bij de ,,onrechtvaardige, valse en schadelijke'' kritiek op Israël. Dan Margalit, een van de invloedrijkste Israëlische journalisten, schreef in Ma'ariv dat er in Europa en de Arabische wereld sterke antisemitische fundamenten zijn. ,,Europa heeft zich niet ontdaan van jodenhaat. Wegens schaamte na de Tweede Wereldoorlog werd die haat verborgen maar deze is bij de eerste de beste gelegenheid weer te voorschijn gekomen'', schreef hij.

Het antisemitisme in Europa wordt even veelvuldig als dramatisch in de Israëlische media aan de orde gesteld. In een krant verscheen deze week een politieke spotprent die liet zien hoe een Belg en Italiaan een in brand gestoken Israëlische vlag vasthouden. Het effect van deze berichtgeving is dat Europese kritiek op Israëls oorlog tegen de Palestijnse terreur op de meeste Israëliërs geen vat heeft. Zij zijn ervan overtuigd dat alle kritiek door antisemitisme wordt geïnspireerd.