Aantal voltrokken doodvonnissen in 2001 verdubbeld

Vorig jaar zijn in 31 landen in totaal 3.048 doodvonnissen voltrokken. Dat blijkt uit cijfers van Amnesty International. Het is ruim een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor, toen 1457 mensen na een gerechtelijke uitspraak ter dood werden gebracht. Vooral in China is het aantal executies sterk toegenomen, vorig jaar tot 2.468. Dat is mede een gevolg van een hardere aanpak van de criminaliteit. China is samen met Iran (139 executies), Saoedi-Arabië (79) en de Verenigde Staten (66) verantwoordelijk voor 90 procent van alle executies. Volgens Amnesty komen veel veroordelingen tot stand na marteling. Het werkelijke aantal doodvonissen ligt volgens de organisatie aanzienlijk hoger, omdat landen veel executies verzwijgen. Vorig jaar zijn in 68 landen 5.265 mensen ter dood veroordeeld.