Aantal vacatures daalt sterk

Het aantal openstaande vacatures is vorig jaar sterk afgenomen. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen gezegd. Aan het eind van 2001 stonden er 164.000 vacatures open, 40.000 minder dan aan het eind van 2000. De afname wordt vooral veroorzaakt door een sterke afname van het aantal nieuwe vacatures. In het vierde kwartaal ontstonden er volgens het CBS 60.000 vacatures minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal van 2001 daalde het aantal openstaande vacatures voor het eerst sinds zeven jaar. Het CBS zei dat de afname van het aantal onstane vacatures een teken is dat de dynamiek op de arbeidsmarkt is teruggelopen.