VVD overtreft minister

Partners uit een niet-Europees land moeten pas een verblijfsvergunning krijgen als ze de inburgeringscursus hebben doorlopen. Bovendien moeten ze het totale lesgeld (6.600 euro) eerst zelf betalen. De helft ervan krijgen ze terug zodra de inburgering met succes is afgerond.

Deze maatregelen maken deel uit van een plan van de VVD om de eisen voor gezinshereniging en -vorming aan te scherpen. Morgen overlegt de Tweede Kamer met minister Van Boxtel (Grotesteden- en integratiebeleid) over zijn voorstel om mensen die hun partner uit een niet EG-land willen laten overkomen een borgsom van 3.300 euro voor de inburgeringscursus op te leggen. ,,We willen af van de grote mate van vrijblijvend bij inburgering'', aldus het VVD-Kamerlid Rijpstra..'' Nu mogen mensen vanaf 18 jaar met een inkomen op minimaal het bijstandsniveau hun partner laten overkomen. De VVD wil die leeftijd naar 21 verhogen en het vereiste inkomen optrekken tot 130 procent van het minimale inkomen. Bovendien mogen van de VVD slechts kinderen tot 12 jaar zich bij hun ouders in Nederland voegen. Nu ligt de grens op 18 jaar.