Pensioenpremies bij PGGM in 2003 20 procent hoger

PGGM, het op een na grootste Nederlandse pensioenfonds, zal volgend jaar zijn pensioenpremies met 20 procent verhogen. PGGM regelt de pensioenen voor 947.000 werknemers in de zorg- en welzijnssector

Dat heeft het fonds vanochtend bekendgemaakt. PGGM zag vorig jaar de waarde van zijn beleggingen met 3,1 miljard euro dalen, een negatief beleggingsrendement van 6 procent. De pensioenpremie zal in 2003 9,1 procent

van het gemiddelde salaris bedragen.

De premieverhoging kost werknemers en werkgevers in de bedrijfstak volgend jaar naar schatting 280 miljoen euro extra. Nu bedraagt de premie voor pensioen en pre-pensioen samen 7,6 procent van het salaris. Ten opzichte van de premies vorig jaar was dat een verhoging met 8,5 procent.

De scherpe premieverhoging betekent een breuk met het patroon van de afgelopen jaren, waarin PGGM, gesteund door de hoge rendementen op steeds grotere beleggingen in aandelen, juist een gematigde stijging van de pensioenpremies bereikte. De hoger dan verwachte looonstijging en het negatieve beleggingsrendement van 6 procent vorig jaar – het slechtste cijfer ooit in de historie van het fonds – hebben de gematigde prognoses voor de premiestijging echter laten ontsporen en veroorzaken de premieverhoging.

De verhouding tussen het vermogen van het pensioenfonds en de toegezegde pensioenuitkeringen (de zogeheten dekkingsgraad) is gezakt van 136 procent eind 2000 naar 112 procent eind 2001. Onder de 110 procent geldt als `gevarenzone'. Eind 2000 was de dekkingsgraad 151 procent. PGGM beheert 51 miljard euro vermogen.

De substantiële verhoging van de premies volgend jaar weerspreekt deels de geruststellende cijfers die vorige week uit een enqûete kwamen van de pensioenfondsorganisaties en het Centraal Planbureau. Zij repten van een stijging van de pensioenpremies dit jaar met 0,5 procent van het brutoloon. Hierbij is niet meergerekend de premieverhoging van 11 procent dit jaar bij het ABP, dat de pensioenen regelt van overheid en onderwijs.

ABP boekte afgelopen jaar een negatief rendement van 0,7 procent. Onderzoekers van het CPB hielden eind vorig jaar rekening met een herhaling van de premieverhoging in 2003 bij ABP.

PGGM boekte vorig jaar bij twee relatief nieuwe beleggingscategorieën (participaties in bedrijven en grondstoffen) zwaar negatieve uitkomsten van respectievelijk -24,8 procent en -32,8 procent. Bij aandelen en effecten met een vaste rente deed het fonds het slechter dan zijn eigen interne graadmeters.

Aandelen bleven ondanks een negatief rendement van 12,7 procent de grootste beleggingscategorie, mede doordat het pensioenfonds na de terroristische aanslagen van 11 september en de koersval op de financiële markten voor 700 miljoen euro aandelen bijkocht.