Netelenbos vreest hervorming haven

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) is bang dat een voorstel van de Europese Commissie de organisatie van de Nederlandse havens in de war schopt. De commissie wil dat havens die in overheidshanden zijn, zoals in Nederland, hun activiteiten Europees aanbesteden. Verschillende bedrijven zouden dan kunnen meedingen naar bijvoorbeeld de uitvoering van de containeroverslag.

Netelenbos zei gisteren in de Tweede Kamer hier fel tegenstander van te zijn, omdat het de ,,wonderlijke organisatie'' van de Nederlandse havens ,,in nood brengt''. Achterliggende gedachte bij het commissievoorstel is het scheppen van gelijke kansen voor alle Europese havens.