Kamer akkoord aanleg Maasvlakte

De Tweede Kamer heeft zich gisteren in meerderheid geschaard achter het kabinetsvoorstel om aanleg van een tweede Maasvlakte voor de Rotterdamse haven planologisch mogelijk te maken.

,,Het gaat om een planologisch besluit, niet om een besluit tot aanleg'', hield minister Netelenbos (Verkeer) de Kamer voorzichtig voor. Pas wanneer er voldoende bedrijven zijn die zich op de nieuwe Maasvlakte willen vestigen zal maximaal 1000 hectare land in zee worden aangelegd. Hiermee wordt op zijn vroegst pas in 2005 begonnen. In 2008 zouden dan de eerste schepen op de nieuwe Maasvlakte kunnen afmeren. De tweede Maasvlakte zal vooral worden benut voor de bouw van nieuwe containerterminals en uitbreiding van de chemie-activiteiten in de Rotterdamse haven. Ook wordt gedacht ruimte te creëren om vervuild slib op te slaan. Gevaarlijk vuurwerk zou ook een plaats kunnen krijgen op de nieuwe Maasvlakte. Ter compensatie van het verlies aan natuur zal bij Rotterdam 750 hectare natuur- en recreatiegebied worden aangelegd.