`JSF is financieel verantwoord'

Het kabinet blijft op haar standpunt staan dat de financiële onderbouwing van het Joint Strike Fighter (JSF)-project ,,een voldoende mate van behoedzaamheid'' kent. Dat schrijft het kabinet in een brief die gisteravond aan de Tweede Kamer is verstuurd. Het parlement had om nadere uitleg gevraagd na het JSF-debat van vorige week dinsdag.

De PvdA-fractie beraadde zich vanochtend in besloten vergadering over de JSF, waartegen bij veel fractieleden grote bezwaren bestaan. Vorige week was bij fractieberaad zware druk uitgeoefend op de Kamerleden de `eigen' bewindslieden in het kabinet, inclusief premier Kok, die al hebben ingstemd met Nederlandse deelname aan het JSF-project, niet te laten vallen. Zo kort voor de verkiezingen zou dat bij de verkiezingen desastreuze gevolgen kunnen hebben, aldus een lid van het fractiebestuur.

In de brief van gisteren geeft het kabinet onder andere meer duidelijkheid over de bijdrage die de industrie aan de staat moet terugbetalen. Dat getal, gebaseerd op een percentage van de te verwachten omzet van het bedrijfsleven in het JSF-project, is nu geschat op 191 miljoen euro. Maar het kabinet schrijft dat ook een eenmalige subsidie van het ministerie van Economische Zaken ,,de facto onderdeel uitmaakt van het tekort dat door de industrie moet worden voldaan.'' Het gaat om een bedrag van 42 miljoen euro die in het contract tussen overheid en bedrijfsleven niet is opgeteld bij de 191 miljoen.

Uit de brief blijkt dat het kabinet voor de berekening van de inkomsten uit royalty's over te verkopen vliegtuigen is uitgegaan van 1390 toestellen. Dit zijn vliegtuigen die worden verkocht aan landen die geen deelnemer zijn aan het JSF-project. De 1390 wordt bereikt als er totaal 5123 JSF's worden verkocht. Dit aantal verhoudt zich niet met de vaste aanname over het totaal aantal te verkopen toestellen van het kabinet. Die gaat uit van 4500 toestellen. Binnen dat getal is er minder ruimte voor afzet aan `niet-partner'-landen. Als dat aantal wordt verlaagd van 1390 naar 890, dan levert dat een verlies aan royalty's van 42 miljoen op, aldus de brief. Omdat het kabinet ervan uitgaat dat zij behoedzaam heeft geraamd en dat het bedrijfsleven als `sluitpost' van het rekenmodel zal fungeren, ziet zij de `business case' toch als ,,sluitend.''