Jorritsma mag niet privatiseren

Minister Jorritsma (Economische Zaken, VVD) mag lokale overheden tot nader orde geen toestemming geven hun regionale energiebedrijven te privatiseren. Het Brabantse gasbedrijf Intergas is waarschijnlijk het eerste bedrijf dat de dupe wordt van deze beperking van bevoegdheden van de minister.

Een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, GroenLinks en D66 zou de minister vanavond in een ingelast debat via een motie van PvdA'er Crone verbieden nieuwe privatiseringen goed te keuren. Vorige week donderdag keurde Jorritsma nog een privatiseringsverzoek van het Brabantse Obragas goed. Dat bedrijf gaat nu over in handen van de Duitse energiegigant RWE Gas AG. Dat besluit leidde al tot woedende reacties, omdat de Kamer juist deze week over aanpassing van de regels voor privatisering zou spreken. Dat debat werd echter uitgesteld.

De Obragas-deal bevat volgens EZ geen `omkeerbaarheidsclausule'. De Kamer wil nu dat de deal alsnog wordt aangepast als zij binnenkort besluit de regels voor de verkoop van regionale energiebedrijven aan te scherpen. Als Jorritsma vanavond geen uitsluitsel kan geven over het openbreken van de Obragas-deal, riskeert zij een motie van afkeuring van de PvdA. Die kan in ieder geval op steun rekenen van CDA en GroenLinks. D66 twijfelt nog.

Intergas is het enige energiebedrijf dat al concreet een verzoek tot verkoop aan buitenlandse partijen heeft ingediend bij EZ. Andere regionale energiebedrijven werken nog aan dergelijke verzoeken.

Na een `voortvarende' start in het eerste paarse kabinet is de animo voor het privatiseren van `netwerksectoren' als gas, elektriciteit, maar ook Schiphol en de spoorwegen in de Kamer tot onder het nulpunt gedaald. Met aanpassingen op bestaande wetgeving probeert de Kamer te voorkomen dat monopolies in private handen vallen. Die aanpassingen zijn vorig jaar in de zogenoemde beleidsregels opgenomen, maar de Kamer wil nu nog verder gaan in de bescherming van de consument. Alleen Jorritsma's VVD staat volledig achter de minister.

Strikt juridisch heeft Jorritsma conform de vorig jaar opgestelde beleidsregels over privatiseringen gehandeld, maar de Kamer is al maanden bezig om die regels aan te passen. Gisteren zou de Kamer een technisch debat met de minister voeren over de aanpassingen, maar dat debat werd op verzoek van D66, VVD en CDA uitgesteld omdat er nog te veel onduidelijkheid bestaat over de nieuwe voorstellen van de minister.

Een woordvoerder blijft zich namens Jorritsma beroepen op de formele regels. ,,We kunnen geen rekening houden met second thoughts van de Kamer zolang die niet geformaliseerd zijn'', aldus haar woordvoerder vanmorgen. ,,Als de minister het verzoek van Obragas had afgekeurd, waren we met claims geconfronteerd.''