Hollandsche Beton Groep

De berichtgeving in NRC Handelsblad over de buitengewone aandeelhoudersvergadering van HBG, Hollandsche Beton Groep nv, is niet correct (NRC Handelsblad, 3 april).

Tijdens deze vergadering heb ik aan onze aandeelhouders toegelicht, waarom Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur het bod van Grupo Dragados ondersteunen. De kern van mijn betoog was, dat het samengaan met Grupo Dragados HBG in staat stelt zijn strategische doelstellingen versneld te realiseren.

Onze strategie was én blijft gericht op versterking van leidende posities in onze bouwmarkten, uitbreiding van bouwgerelateerde activiteiten en leidinggeven aan verdere consolidatie in sectoren Baggeren en Consultancy & engineering. Deze doelstellingen wilden wij in opéénvolgende stappen bereiken. Wij menen echter dat marktontwikkelingen noodzaken tot versnelling. Door het samengaan met Grupo Dragados `slaat HBG drie vliegen in één klap'.

In het verslag over onze aandeelhoudersvergadering stelt u dat onze strategie is mislukt. Die interpretatie is onjuist en onterecht. Bovendien stelt NRC Handelsblad dat ik onze toehoorders liet weten, dat `de strategie om de bedrijfsresultaten te verbeteren niet werkte'. Dat is onwaar.