Generaalspluche

Srebrenica is de bom onder het generaalspluche van luitenant-generaal A.P.P.M. van Baal. De huidige bevelhebber van de landmacht heeft overal op het Srebrenica-dossier zijn vingerafdrukken achtergelaten. In theorie was de Defensiestaf verantwoordelijk voor het toezien op Dutchbat. In de praktijk liep alle communicatie via de landmachtstaf. Van Baal was toen plaatsvervangend landmachtbevelhebber.

Zijn soms eigenzinnige optreden heeft Van Baal meermalen in problemen gebracht. Kort na de val van de enclave kwam minister van Defensie Voorhoeve in opspraak over een door plaatsvervangend Dutchbat-commandant Franken ondertekende lijst waarin de Serviërs het transport van (later omgebrachte) gewonden uit Srebrenica `volgens de regels verlopen' noemden. Van Baal had de doorgefaxte verklaring als `niet belangrijk' beoordeeld. In 1996 kwam Van Baal opnieuw in opspraak doordat hij zonder overleg met zijn minister Dutchbat-commandant Karremans promoveerde tot kolonel.

Vorig jaar benoemde minister De Grave Van Baal tot bevelhebber van de landmacht. Volgens menigeen gebeurde dit nadat Van Baal De Grave had verzekerd dat het NIOD-rapport geen verrassingen over hem zou opleveren. En dat is nog maar de vraag. Zo vlogen Van Baal en chef-Defensiestaf Van den Breemen op de dag van de val van de enclave naar Zagreb voor overleg met VN-commandant Janvier. Over de inhoud daarvan bestaan verschillende lezingen.

Aan deze pagina werkten mee: Raymond van den Boogaard, Steven Derix, Yael Vinckx, Pieter Kottman, Robert van de Roer en Merel Thie.